Basında Teknotakip

Basında Teknotakip

CNN TURK

Dünya Gazetesi https://www.dunya.com/tekno-trend/motorsikletinizi-teknoloji-koruyor-haberi-415630

Ekşi Sözlük https://eksisozluk.com/teknotakip–5328689

Motobike http://www.motobikeistanbulcekilis.com

Tekno Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.